Mechaniki gier planszowych - popularność >>
(Spelling)
A
Akcja/Wydarzenie (Action/Event)
Aktorstwo (Acting)
Aukcja holenderska: Priorytet (Auction: Dutch Priority)
Aukcja: holenderska (Auction: Dutch)
Aukcja: Licytacja do spasowania (Auction: Turn Order Until Pass)
Aukcja: oferta zapieczętowana (Auction: licytacja w ukryciu)
Aukcja: raz podczas tury (Auction: Once Around)
Aukcja: stałe progi licytowania (Auction: Fixed Placement)
Aukcje (Auction: English)
Automatyczny przyrost zasobów (Automatic Resource Growth)
B
Bingo (Bingo)
Bonusy na koniec gry (End Game Bonuses)
Budowa talii (Deck Construction)
Budowanie puli zasobów (Deck, Bag, and Pool Building)
Budowanie sieci i tras (Network and Route Building)
Budowanie wzorców (Pattern Building)
C
Czas rzeczywisty (Real-Time)
D
Dedukcja (Deduction)
Dobieranie (Drafting)
Dochód (Income)
Dopasowanie (Matching)
Dopasowanie prędkości (Speed Matching)
Drzewo technologi (Tech Trees / Tech Tracks)
E
Eliminacja gracza (Player Elimination)
F
Fizyczne usunięcie (Physical Removal)
G
Głosowanie (Voting)
Gorący ziemniak (Hot Potato)
Gra zdrajców (Traitor Game)
Gra zespołowa (Team-Based Game)
H
Handel (Trading)
Heksy (Hexagon Grid)
I
Impuls obszarowy (Area-Impulse)
Inwestycja (Investment)
J
Ja dzielę, ty wybierasz (I Cut, You Choose)
K
Kampania (Campaign / Battle Card Driven)
Karty dowodzenia (Command Cards)
Karty wielokrotnego użytku (Multi-Use Cards)
Kawałki jako mapa (Pieces as Map)
Kolejka akcji (Action Queue)
Kolejka Zasobów (Resource Queue)
Kolejność tury: aukcje (Turn Order: Auction)
Kolejność tury: kolejność ról (Turn Order: Role Order)
Kolejność tury: losowa (Turn Order: Random)
Kolejność tury: oparta na statystyce (Turn Order: Stat-Based)
Kolejność tury: progresywna (Turn Order: Progressive)
Kolejność tury: przejęcie pierwszeństwa (Turn Order: Claim Action)
Kompensata za Aukcję (Auction Compensation)
Kontrakty (Contracts)
Kontynuowanie fabuły (Legacy Game)
Kooperacja (Cooperative Game)
Król wzgórza (King of the Hill)
Krytyczne trafienie (Critical Hits and Failures)
L
Licytacja (Auction/Bidding)
Licytacja ograniczona (Constrained Bidding)
Liczniki zamówień (Order Counters)
Limity komunikacji (Communication Limits)
Linia wzroku (Line of Sight)
Losowa produkcja (Random Production)
Ł
Łapówkarstwo (Bribery)
Łączenie (Chaining)
M
Magazynowanie (Stock Holding)
Mankala (Mancala)
Mapa złożona (Multiple Maps)
Meldowanie (dla kart) (Melding and Splaying)
Multiakcje (Multiple-Lot Auction)
N
Nagłe zakończenie (Sudden Death Ending)
Najwyższa i najniższa punktacja (Highest-Lowest Scoring)
Narracja / Paragrafy (Narrative Choice / Paragraph)
Negocjacja (Negotiation)
O
Obstawianie i blefowanie (Betting and Bluffing)
Odbiór i dostawa (Pick-up and Deliver)
Odgrywanie ról (Role Playing)
Odmienne zdolności graczy (Variable Player Powers)
Odzyskiwanie akcji (Action Retrieval)
Oferty / zakłady (Bids As Wagers)
Ogrodzenie (Enclosure)
Opowiadanie / narracja (Storytelling)
Opóźniony zakup (Delayed Purchase)
Oznakowania (Tags)
P
Papier i ołówek (Paper-and-Pencil)
Papier-kamień-nożyczki (Rock-Paper-Scissors)
Pisanie podczas gry (Crayon Rail System)
Planowanie akcji (Action Drafting)
Plansza modułowa (Modular Board)
Pojedynczy przegrany (Single Loser Game)
Pokrycie siatki (Grid Coverage)
Pomiar ruchu (Measurement Movement)
Poruszanie po talii (Move Through Deck)
Poruszanie wielu jednostek (Moving Multiple Units)
Pożyczki (Loans)
Półkooperacyjna (Semi-Cooperative Game)
Przechwytywanie statyczne (Static Capture)
Przeciąganie liny (Tug of War)
Przegraj turę (Lose a Turn)
Przerwania (Interrupts)
Przesuń/Pchnij (Slide/Push)
Przetaczanie i blokowanie (Re-rolling and Locking)
Przewaga w obszarze (Area Majority / Influence)
Przewidywalna stawka (Predictive Bid)
Przydzielanie oddziałów (Force Commitment)
Pstrykanie (Flicking)
Punkty akcji (Action Points)
Punkty i czyszczenie (Score-and-Reset Game)
Punkty ruchu (Movement Points)
Punkty zwycięstwa jako zasób (Victory Points as a Resource)
Pytania i odpowiedzi (Questions and Answers)
R
Redukcja mapy (Map Reduction)
Role z asymetrycznymi informacjami (Roles with Asymmetric Information)
Rondel (Rondel)
Rozbudowa mapy (Map Addition)
Rozkazy (Ordering)
Rozmieszczanie robotników (Worker Placement)
Rozmieszczenie pracowników, różne typy pracowników (Worker Placement, Different Worker Types)
Rozmieszczenie robotników z robotnikami z kości (Worker Placement with Dice Workers)
Rozpoznawanie wzorców (Pattern Recognition)
Rozstrzyganie konfliktów kartami (Card Play Conflict Resolution)
Równoczesny Wybór Akcji (Simultaneous Action Selection)
Ruch obszarowy (Area Movement)
Ruch po polach (Grid Movement)
Ruch w trzech wymiarach (Three Dimensional Movement)
Ruch względny (Relative Movement)
Ruch z punktu do punktu (Point to Point Movement)
Rynek (Market)
Rysowanie (Drawing)
Rysowanie linii (Line Drawing)
Rzucanie kostką (Dice Rolling)
Rzuć / Obróć i ruszaj (Roll / Spin and Move)
S
Scenariusz / Misja / Kampania (Scenario / Mission / Campaign Game)
Sędzia gracza (Player Judge)
Siatka kwadratowa (Square Grid)
Sojusze (Alliances)
Spekulacja (Commodity Speculation)
Sprawdzanie statystyk (Stat Check Resolution)
Sąsiedztwo (Neighbor Scope)
Strefa kontroli (Zone of Control)
Symulacja (Simulation)
System Chit-Pull (Chit-Pull System)
Szablon ruchu (Movement Template)
Sześcienna wieża (Cube Tower)
T
Tajna jednostka (Secret Unit Deployment)
Tor czasu (Time Track)
U
Ukierunkowane wskazówki (Targeted Clues)
Układanie i równoważenie (Stacking and Balancing)
Układanie kafli/kafelków (Tile Placement)
Ukryte punkty zwycięstwa (Hidden Victory Points)
Ukryte role (Hidden Roles)
Ukryty ruch (Hidden Movement)
W
Wariant solo (Solo / Solitaire Game)
Warstwy (Layering)
Własność (Ownership)
Wspinaczka (Ladder Climbing)
Wybieranie kart (Card Drafting)
Wybów zamówienia (Selection Order Bid)
Wydarzenia (Events)
Wyścigi (Race)
Z
Zabij i ukradnij (Kill Steal)
Zakończenie finału (Finale Ending)
Zakończenie w czasie rzeczywistym (Elapsed Real Time Ending)
Zamknięta aukcja ekonomiczna (Closed Economy Auction)
Zapamiętywanie (Memory)
Zaprogramowany ruch (Programmed Movement)
Zarządzanie losem (Push Your Luck)
Zarządzanie ręką (Hand Management)
Zasób do przeniesienia (Resource to Move)
Zbieranie lew (Trick-taking)
Zbieranie zestawów (Set Collection)
Zdolności raz na grę (Once-Per-Game Abilities)
Zegar akcji (Action Timer)
Złap lidera (Catch the Leader)
Zmienione ścianki kości (Die Icon Resolution)
Zmienna kolejność faz (Variable Phase Order)
Zmienny start (Variable Set-up)
Znajomości (Connections)
Zniekształcenie mapy (Map Deformation)
Zwiększanie wartość niewybranych zasobów (Increase Value of Unchosen Resources)
Ż
Żeton akcji przekazanej (Passed Action Token)
Żeton przewagi (Advantage Token)
Ś
Śledzenie (Follow)
Śledzenie ruchu (Track Movement)
Śpiewanie (Singing)